Quản trị học

Có sự khác biệt giữa việc chỉ là một ông chủ và một nhà lãnh đạo. Bạn là người nào?

Có rất nhiều điểm khác biệt giữa sếp và người lãnh đạo. Người giám sát và người quản lý nên phân tích một cách nhất quán phong cách lãnh đạo của họ để đảm bảo họ đang lãnh đạo thành công nhóm của mình. Theo một nghiên cứu gần đây của Robert Half, 49% các […]